Kultura polska w XV-XVI wieku

Uczeń pozna:

  • główne zabytki sztuki gotyckiej w Polsce, przede wszystkim Kościół Mariacki w Krakowie, Kościół Mariacki w Gdańsku, ołtarz Wita Stwosza
  •  główne zabytki sztuki renesansowej w Polsce doby Jagiellonów, przede wszystkim Wawel i Kaplicę Zygmuntowską,
  • pojęcia: styl gotycki, renesans, Wawel, Kaplica Zygmuntowska,
  • postaci: Wit Stwosz, Jan Kochanowski, Mikołaj Kopernik.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida