Kwasy beztlenowe

Materiał zawiera starter, w którym znajduje się odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z danym tematem, oraz cele sformułowane w języku ucznia.

Lekcja składa się z następujących sekcji:

  • tekstu głównego, zawierającego segmenty
    • „Wskaźniki kwasowo‑zasadowe";
    • „Otrzymywanie kwasów beztlenowych";
    • „Właściwości kwasów beztlenowych";
  • podsumowania;
  • słownika;
  • ćwiczeń. 

Ponadto materiał obejmuje 24 ilustracje (fotografie, obrazy, rysunki), cztery polecenia w ramach tekstu głównego, porządkujące na bieżąco informacje, oraz 10 ćwiczeń interaktywnych sprawdzających zdobyte wiadomości.

Słownik pojęć posiada wyjaśnienia terminów „chlorowodór", „fluorowodór", „siarkowodór", „kwas chlorowodorowy (solny)", „kwas fluorowodorowy", „kwas siarkowodorowy", „kwasy beztlenowe", „wodorki niemetali".

Aktualizacja tekstu: Daria Kiszkowiak

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o.o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida