Łączenie doświadczeń kubizmu i sztuki ludowej w malarstwie Tadeusza Makowskiego