Łamanie praw człowieka

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Wybór dokumentów prawa międzynarodowego dotyczących praw człowieka, [w:] Księga Jubileuszowa Rzecznika Praw Obywatelskich, t. II, red. Marek Zubik, Warszawa 2008.
  • Źródło: Kairska deklaracja praw człowieka w islamie, Uniwersytet w Minnesocie r., dostępny w internecie: hrlibrary.umn.edu [dostęp 3.03.2020 r.].
  • Źródło: Katarzyna Jasikowska, Edukacja na rzecz globalnego obywatelstwa: historia idei i wybrane współczesne problemy, „Kultura – Historia – Globalizacja” 2013, nr 14.
  • Źródło: Amnesty International, Japonia: 40 lat w celi śmierci, 27.03.2012 r., dostępny w internecie: amnesty.org.pl [dostęp 26.06.2020 r.].
  • Źródło: Polska Fundacja dla Afryki, Brak edukacji, brak szansy, dostępny w internecie: pomocafryce.org [dostęp 18.04.2012 r.].
  • Źródło: Ryszard Kapuściński, Heban, dostępny w internecie: pomocafryce.org [dostęp 3.03.2020 r.].
  • Źródło: W Arabii Saudyjskiej kobietom wstęp wzbroniony – na konferencję pt. „Kobieta w społeczeństwie'', 29.06.2013 r., dostępny w internecie: codziennikfeministyczny.pl [dostęp 21.03.2020 r.].
  • Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 26.06.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida