Strona główna Lasy liściaste zrzucające liście na zimę
Powrót

Lasy liściaste zrzucające liście na zimę

Materiał składa się z sekcji: "1. Krajobraz lasów liściastych", "2. Lasy liściaste w Polsce", "Podsumowanie", "Zadania". W materiale opisano warunki klimatyczne strefy umiarkowanej oraz  lasy liściaste tej strefy. Zwrócono uwagę na  różnice w klimacie strefy umiarkowanej w zależności od odległości od morza. Materiał zawiera 13 ilustracji w tym 3 klimatogramy, mapę przedstawiającą rozmieszczenie lasów zrzucających liście na zimę na kuli ziemskiej oraz galerię zdjęć wybranych gatunków drzew liściastych.

Zastosowano 6 ćwiczeń interaktywnych z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi. Są to zadania typu prawda - fałsz, zadania wielokrotnego wyboru oraz tekst z lukami.

Aktualizacja tekstu: Zyta Sendecka
Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.