Legenda o św. Aleksym jako przykład literatury hagiograficznej

Lekcja wymaga dużego przygotowania ze strony uczniów – referaty, inscenizacja. Ma na celu kształcenie samodzielności uczniów. Zajęcia służą zapoznaniu z pojęciem literatury hagiograficznej oraz utrwaleniu informacji na temat osoby Świętego Aleksego. Dla lepszego zapoznanie się z treścią legendy uczniowie odgrywają inscenizację opartą właśnie na Legendzie o św. Aleksym. W dalszej części lekcji uczniowie poznają cechy literatury hagiograficznej oraz wymieniają znanych im świętych. W części podsumowującej uczniowie zapoznają się z postaciami Jana Kantnego i Maksymiliana Kolbe

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida