Legendarne motywy

Materiał zawiera 16 ćwiczeń, w tym 3 interaktywne, 4 ilustracje.

Bibliografia:

  • Źródło: Ilona Lewandowska, Emilia Plater – śmierć i narodziny legendy, „Kurier Wileński” 23.12.2020, dostępny w internecie: https://kurierwilenski.lt/2020/12/23/emilia-plater-smierc-i-narodziny-legendy/ [dostęp 28.11.2021]. Tekst skrócony i zmodyfikowany.
  • Źródło: Jarosław Klejnocki, Cała prawda o śmierci bohatera "Reduty Ordona" Mickiewicza, t. Focus Historia 4/2014|, dostępny w internecie: https://www.focus.pl/artykul/cala-prawda-o-smierci-bohatera-quotreduty-ordonaquot-mickiewicza [dostęp 28.11.2021].
  • Źródło: Józef Ratajczak, Legenda, [w:] tegoż, Wiersze dla dzieci, Warszawa 2000.
  • Źródło: ks. Marek Parchem, Biblijne korzenie legendy o smoku wawelskim..., t. 38, „Studia Gdańskie” 2016, s. 17–18.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida