Legendarne motywy

Materiał zawiera 16 ćwiczeń, w tym 3 interaktywne, 4 ilustracje.

Bibliografia:

  • Źródło: ks. Marek Parchem, Biblijne korzenie legendy o smoku wawelskim..., „Studia Gdańskie” 2016, t. 38, s. 17–18.
  • Źródło: Jarosław Klejnocki, Cała prawda o śmierci bohatera "Reduty Ordona" Mickiewicza, dostępny w internecie: https://www.focus.pl/artykul/cala-prawda-o-smierci-bohatera-quotreduty-ordonaquot-mickiewicza [dostęp 28.11.2021 r.].
  • Źródło: Ilona Lewandowska, Emilia Plater – śmierć i narodziny legendy, „Kurier Wileński” 23.12.2020 r., dostępny w internecie: https://kurierwilenski.lt/2020/12/23/emilia-plater-smierc-i-narodziny-legendy/ [dostęp 28.11.2021 r.].
  • Źródło: Józef Ratajczak, Legenda, [w:] tegoż, Wiersze dla dzieci, Warszawa 2000.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida