Lekcja 2. Organizacje pozarządowe – misja społeczna

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie 2022
Udostępnij

Cele ogólne

  • rozwijanie umiejętności komunikowania się i dyskutowania,
  • kształtowanie postawy społecznego zaangażowania.

Cele operacyjne

Uczeń:

  • rozwija umiejętność komunikowania się i dyskutowania,
  • kształtuje postawę społecznego zaangażowania,
  • definiuje pojęcia: organizacja pozarządowa, trzeci sektor,
  • wymienia obszary działania przykładowych organizacji pozarządowych,
  • wyjaśnia, jakie korzyści z działalności organizacji pozarządowych ma środowisko lokalne,
  • określa cechy społeczeństwa obywatelskiego, którego członkowie angażują się w działania na rzecz środowiska lokalnego i wspierają się nawzajem,
  • charakteryzuje pojęcie ekonomii społecznej jako ważnego elementu polityki społecznej państwa.