Liczby dziesiętne

Lekcja, w czasie której uczniowie zapisują wyrażenia dwumianowane w postaci liczb dziesiętnych, odczytują i zapisują liczby dziesiętne, skracają i rozszerzają liczby dziesiętne.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.