Life in the trees – ćwiczenia w czytaniu

Uczniowie ćwiczą sprawność czytania i mówienia o przeczytanym tekście (Life In The Trees) oraz codziennych czynnościach. Powtarzają słownictwo związane z rutynowymi czynnościami oraz wykonują ćwiczenia sprawdzające czytanie ze zrozumieniem.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida