Liga Narodów

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Woodrow Wilson, Orędzie do Kongresu USA z 8 stycznia 1918 r., 8.01.1918 r., dostępny w internecie: dzieje.pl [dostęp 17.03.2021 r.].
  • Źródło: Franklin D. Roosevelt, Presidential Speeches: Address to Congress on Yalta, tłum. własne, 1.03.1945 r., dostępny w internecie: millercenter.org [dostęp 17.03.2021 r.].
  • Źródło: Wiaczesław Mołotow w nocie do Wacława Grzybowskiego, ambasadora polskiego w Moskwie, dostępny w internecie: polskieradio.pl [dostęp 18.03.2021 r.].
  • Źródło: Traktat przeciwwojenny podpisany w Paryżu dnia 27-go sierpnia 1923 r., dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 17.03.2021 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida