Liść

W materiale przedstawiono budowę i funkcje liści. Materiał zawiera:

1.Starter, w którym znajduje się zdjęcie liści wiktorii królewskiej, odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z tematem zasobu oraz cele sformułowane w języku ucznia

2.Rozdział: Budowa zewnętrzna liścia, który zawiera zdjęcie liścia z opisanymi elementami budowy, zdjęcie trzech liści o różnych typach nerwacji, polecenie oraz dwie ciekawostki, które ilustrowane są zdjęciami liści

3.Rozdział: Różne kształty liści, który zawiera zdjęcia trzech liści o różnych typach blaszek liściowych, obserwację liści o różnych kształtach blaszek liściowych, polecenie oraz ciekawostkę, która ilustrowana jest zdjęciami roślin wykazujących heterofilię

4.Rozdział: Sposoby osadzenia liści na łodydze, który zawiera zdjęcia trzech roślin różniących się ulistnieniem, polecenie oraz ciekawostkę zawierającą galerię zdjęć roślin posiadających różyczkę liściową

5.Rozdział: Modyfikacje liści, który zawiera galerię zdjęć roślin wykształcających liście o specjalnych funkcjach, polecenie oraz ciekawostkę, która zawiera zdjęcie i rysunek rośliny, której liście uczestniczą w rozmnażaniu wegetatywnym

6.Rozdział: Budowa wewnętrzna liści, który zawiera zdjęcie skórki liścia z aparatami szparkowymi, rysunek budowy aparatu szparkowego, 2 polecenia, rysunek budowy anatomicznej liścia mezofita, obserwację mikroskopową budowy anatomicznej liścia, zdjęcie mikroskopowe liścia mezofita oraz ciekawostkę

7.Rozdział: Transpiracja i jej znaczenie, który zawiera animację wyjaśniającą czym jest transpiracja oraz jakie ma znaczenie, doświadczenie dotyczące wydalania wody przez roślinę wraz ze zdjęciem instruktażowym, polecenie oraz ciekawostkę, która zawiera zdjęcie rośliny wydalającej wodę w wyniku gutacji

8.Podsumowanie zawierające 4 polecenia

9.Słowniczek zawierający wyjaśnienia terminów: aparat szparkowy, blaszka liściowa, liść, miękisz asymilacyjny, modyfikacje liści, siła ssąca liści, transpiracja

10.Zestaw 8 ćwiczeń interaktywnych

Aktualizacja tekstu: Klaudia Suwała

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida