M jak miłość, czyli Romeo i Julia

Uczniowie pracują z tekstem tragedii, poddając go szczegółowej analizie. Przygotowują scenariusz serialu Romeo i Julia.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida