Maga kina. K. I. Gałczyński "Małe kina"

Wiersz Konstantego Galczyńskiego "Małe kina" jest doskonałym materiałem do odnajdywania w poezji śladów naszych własnych odczuć i doświadczeń w stosunku do miejsc i ludzi. Dlatego zaproponowana analiza jest inna – uczucia i emocje stają się kluczem do poszukiwania środków wyrazu w wierszu.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida