Malarskie i graficzne techniki plastyczne

Podczas zajęć nauczyciel wyjaśnia, na czym polegają wskazane techniki graficzne i malarskie, prezentuje cechy charakterystyczne wymienionych technik plastycznych i pokazuje ich zastosowanie w wybranych dziełach sztuki. Zestaw zawiera interaktywny słownik pojęć́ i terminów związanych z technikami plastycznymi oraz schemat ukazujący podział technik plastycznych.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.