Mali artyści w plenerze - pakiet edukacyjny (4-latki)

Obszar podstawy programowej: 9. Wychowanie przez sztukę- różne formy plastyczne.
Blok tematyczny: Odkrywam świat nie tylko pędzlem.

 

Scenariusz zajęć z dziećmi 4 -letnimi. Podczas zajęć dzieci uczą się tworzenia prac plastycznych przy użyciu nietypowych środków (piasek). W przebiegu uwzględniono również różnorodne formy aktywności, które ćwiczą takie umiejętności jak: koncentracja uwagi, sprawność manualna, opisywanie cech przedmiotów. Dzieci śpiewają piosenkę, utrwalają znajomość kolorów, biorą także udział w zabawach ruchowych, posługują się mimiką, gestem, uczą się przestrzegania ustalonych zasad i reagowania na umówione sygnały.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.