Marzenia bohatera lirycznego w wierszu Juliana Tuwima pt. "Kapuśniaczek"

Scenariusz lekcji języka polskiego, na której uczniowie utrwalają wiedzę o środkach artystycznego wyrazu - praca z wierszem J. Tuwima "Kapuśniaczek".

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.