Matematyka dla każdego. Program nauczania matematyki - II etap edukacyjny

Szkoła podstawowa
Matematyka
Fizyka
Udostępnij

Prezentowany  program nauczania „Matematyka dla każdego” ukierunkowany jest na wszechstronny rozwój ucznia poprzez pobudzenie go do twórczego rozwiązywania problemów matematycznych, zwiększania jego aktywności, a także pokazywania potrzeby zastosowania matematyki w otaczającej go rzeczywistości.

Treści programowe ukierunkowane zostały na wykorzystaniu w nauczaniu matematyki technologii informacyjno - komunikacyjnych podczas realizacji zajęć, w szczególności na zastosowaniu aplikacji multimedialnych typu TIK (elementy technologii informacyjno-komunikacyjnej), TAB (wykorzystanie tablicy interaktywnej) i e-learn (elementy nauczania na odległość) jako pomocy dydaktycznych podczas nauki w szkole (na lekcji) oraz w domu (nauka własna ucznia).

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida