Materiały w języku angielskim

Zintegrowana Platforma Edukacyjna oferuje abstrakty (streszczenia) lekcji oraz inne materiały w języku angielskim do nauczania przedmiotowego na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Mogą stanowić znaczącą pomoc edukacyjną dla ukraińskich dzieci i młodzieży oraz ich nauczycieli, posługujących się językiem angielskim.

Materiały te można drukować, powielać, korzystać z wersji elektronicznej, także przez aplikacje na smartfony. Po pobraniu można z nich korzystać również bez konieczności stałego dostępu do internetu.

Na platformie znajduje się blisko 2500 abstraktów lekcji i innych materiałów w języku angielskim, zawierających treści merytoryczne, grafiki, nagrania i ćwiczenia multimedialne dla uczniów oraz scenariusze dla nauczycieli.