Mięczaki

W materiale przedstawiono charakterystykę mięczaków. Materiał składa się z następujących części:

  1. Starter, w którym znajduje się zdjęcie ślimaka wstężyka ogrodowego na łodydze oraz odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z tym tematem i  cele sformułowane w języku ucznia
  2. Rozdział: Mięczaki, który zawiera ilustrację przedstawiającą podział systematyczny mięczaków i zdjęcia przedstawicieli gromad, zdjęcie amonita oraz polecenie i ciekawostkę
  3. Rozdział: Ślimaki, który zawiera rysunek przedstawiający budowę anatomiczną ślimaka, film pokazujący sposób poruszania się i odżywiania ślimaka roślinożernego, galerię zdjęć różnych ślimaków, zdjęcie ślimaka morskiego oraz obserwację i ciekawostkę
  4. Rozdział: Małże, który zawiera rysunek z opisem budowy zewnętrznej małży, ilustrację przedstawiającą różnice w wielkości małży w zależności od środowiska życia, zdjęcie małży przydaczni olbrzymiej w środowisku naturalnym, zdjęcie małży perłopława, ilustrowany klucz do oznaczania wybranych gatunków małży, polecenie, obserwację i 2 ciekawostki
  5. Rozdział: Głowonogi, który zawiera galerię zdjęć głowonogów w środowisku naturalnym, film przedstawiający poruszającą się kałamarnicę, polecenie i ciekawostkę
  6. Rozdział: Rozmnażanie mięczaków, który zawiera zdjęcie kopulujących ślimaków winniczków oraz polecenie
  7. Rozdział: Znaczenie mięczaków, który zawiera zdjęcie przedstawiające rybaków zbierających wyrzucone na brzeg morza małże oraz polecenie
  8. Podsumowanie zawierające 2 polecenia
  9. Słowniczek zawierający wyjaśnienia terminów: bisior, filtratory, jama płaszczowa, muszla, noga, płaszcz, sepia, tarka, worek trzewiowy
  10. Zestaw 6 ćwiczeń interaktywnych

Aktualizacja tekstu: Ilona Kruk

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar sp. z o.o.