Między słowami

Materiał składa się z sekcji: "Jak poradzić sobie ze słowami?", "„Słowo” w Biblii", "„Najpiękniejszy dzień w historii świata”", "„Bardzo ważne słowa”", "Nasze słowa świadczą o nas", "Dziwny jest ten świat Czesława Niemena", "Zadaniowo".

Materiał zawiera: 2 zdjęcia, 42 ćwiczeń – w tym 6 interaktywnych, mapa myśli, słowa kluczowe. 

Bibliografia:

  • Źródło: Gianni Rodari, Chleb, tłum. Hanna Ożogowska, Kraków 2012, s. 149 [czyt. dżiani rodari].
  • Źródło: Václav Havel, Słowa, tłum. Andrzej Sławomir Jagodziński, Częstochowa 1990, s. 2 [czyt. waclaw hawel].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida