Międzynarodowe systemy współpracy i bezpieczeństwa. Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) cz. 1

Liceum ogólnokształcące i technikum
Wiedza o społeczeństwie
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst: Agata Kunicka-Goldfinger, Witold Kunicki-Goldfinger, Maciej Podbielkowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Bezsilność ONZ, „Gazeta Wyborcza” 2004.
  • Źródło: Karta Narodów Zjednoczonych, dostępny w internecie: libr.sejm.gov.pl [dostęp 28.04.2020 r.].
  • Źródło: Światowy Szczyt 2005, dostępny w internecie: unic.un.org.pl [dostęp 10.04.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida