Mieszaniny

Zapoznanie uczniów z mieszaninami oraz sposobami odróżniania mieszanin jednorodnych od niejednorodnych

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.