Migracje w Polsce

Zakres treści realizowanych podczas zajęć: przyczyny i skutki emigracji. Uczniowie poznają kierunki emigracji ludności Polski, miejsca będące skupiskami Polonii na świecie oraz zjawisko reemigracji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.