Miłość do Boga i miłość do człowieka w poezji Jana Twardowskiego

Uczniowie poznają sylwetkę i twórczość księdza Jana Twardowskiego. Poznają go jako artystę, kapłana i przede wszystkim człowieka. Analizują wybrane wiersze.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.