Miłość i obiekty miłości w życiu, literaturze i sztuce

Scenariusz zajęć jest nastawiony na sprawdzenie umiejętności uczniów w poszukiwaniu i interpretacji tekstu literackiego. Uczniowie prowadzą z nauczycielem luźną pogadankę o miłości. Następnie nauczyciel prezentuje uczniom przedstawienie uczucia miłości na obrazach znanych twórców. Uczniowie starają się omawiać dzieła. W późniejszej części lekcji uczniowie prezentują i omawiają literackie dzieła o miłości. W początkowej części fazy podsumowującej lekcji nauczyciel prosi uczniów o wnioski z lekcji – czym jest miłość dla literatury, sztuki i naszego życia. Na koniec lekcji nauczyciel ocenia umiejętności samodzielnej pracy uczniów w pracy z tekstem.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida