Miłość poza grób… Romeo i Julia – najsłynniejsi kochankowie świata

Materiał składa się z sekcji: „Romeo i Julia Williama Shakespeare’a”, „Co się wydarzyło w Weronie?”, „Zły los”, „Rodzice”, „Ojciec Laurenty”, „Romeo i Julia”, „William Shakespeare o miłości”, „Kobiece spojrzenie na miłość”, „Piórem wieszcza”, „Czy świat nie kocha miłości?”, „Zadaniowo”.

Materiał zawiera 5 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 40 ćwiczeń, w tym 3 interaktywne.

W zasobie cytaty na temat miłości pochodzące z różnych utworów.

Zasób zawiera: obraz Julesa Sallesa‑Wagnera Romeo i Julia; ogólne informacje o miłości Romea i Julii.

Zasób zawiera: fragment dramatu Romeo i Julia (Prolog); cztery ćwiczenia otwarte odwołujące się do tekstu; jedno ćwiczenie interaktywne sprawdzające znajomość lektury.

Zasób zawiera: fragment dramatu Romeo i Julia (akt I, scena 4); trzy zadania otwarte do tekstu.

Zasób zawiera: zestaw pięciu pytań otwartych do dramatu Romeo i Julia dotyczących relacji między rodzicami i dziećmi.

Zasób zawiera: krótką informację dotyczącą ojca Laurentego, ilustrację Johna Gilberta do Romea i Julii (akt II, scena 3 - Wchodzi ojciec Laurenty, dźwigając koszyk); dwa pytania otwarte związane z bohaterem.

Zasób zawiera: obraz Jules Salles‑Wagnera Romeo i Julia; dwa zadania otwarte; zdjęcie współczesne Della casa di Giulietta a Verona; fragment dramatu Romeo i Julia (akt II, scena 2); obraz Forda Madoxa Browna Romeo i Julia; cztery ćwiczenia otwarte dotyczące fragmentu.

Zasób zawiera: zbiór dziesięciu fragmentów różnych utworów Shakespeare'a dotyczących miłości (sonety, dramaty), dwa ćwiczenia otwarte, w tym jedno z zadaniem napisania notatki syntetyzującej.

Zasób zawiera: dwa wiersze Haliny Poświatowskiej (jestem Julią oraz jestem dla ciebie czuła); jedno polecenie otwarte.

Zasób zawiera: wiersz W Weronie C. K. Norwida; zestaw ośmiu pytań odnoszących się do interpretacji utworu.

Zasób zawiera: dwa otwarte zadania dotyczące miłości we współczesnym świecie.

Zasób zawiera: polecenie stworzenia alternatywnego zakończenia historii Romea i Julii; polecenie stworzenia oceny czynów ojca Laurentego; polecenie napisania wypracowania na temat: „Śmierć Romea i Julii to dowód na klęskę miłości” lub „Śmierć Romea i Julii to dowód na zwycięstwo miłości”; polecenie napisania wypracowania na temat: „Miłość - siła niszcząca czy budująca?”; polecenie napisania listu miłosnego; ćwiczenie interaktywne polegające na stworzeniu krzyżówki; ćwiczenie interaktywne słowa‑klucze.

Bibliografia:

 • Źródło: Halina Poświatowska, *** (jestem dla ciebie czuła), [w:] tejże, Poezja 1, Kraków 1997, s. 58–59.
 • Źródło: Cyprian Kamil Norwid, W Weronie, [w:] tegoż, Poezja i dobroć. Wybór z utworów, Warszawa 2003, s. 153.
 • Źródło: Halina Poświatowska, *** (jestem Julią), [w:] Od Staffa do Wojaczka. Poezja polska 1939–1985. Antologia, t. 2, wybór Bohdan Drozdowski, Bohdan Urbankowski, Łódź 1988, s. 294–295.
 • Źródło: William Shakespeare, Romeo i Julia, tłum. Stanisław Barańczak, Poznań 1990, s. 41.
 • Źródło: William Shakespeare, Romeo i Julia, tłum. Stanisław Barańczak, Poznań 1990, s. 56–64.
 • Źródło: William Shakespeare, Romeo i Julia, tłum. Stanisław Barańczak, Poznań 1990, s. 7.
 • Źródło: William Shakespeare, Dwaj panowie z Werony II 2, [w:] tegoż, Szekspir o miłości, tłum. Leon Ulrich, Stanisław Barańczak, Jan Kasprowicz, wybór Helen Exley, Częstochowa 2001, s. 12.
 • Źródło: William Shakespeare, Wenus i Adonis LXI, [w:] tegoż, Szekspir o miłości, tłum. Leon Ulrich, Stanisław Barańczak, Jan Kasprowicz, wybór Helen Exley, Częstochowa 2001, s. 14.
 • Źródło: William Shakespeare, Stracone zachody miłości IV 3, [w:] tegoż, Szekspir o miłości, tłum. Leon Ulrich, Stanisław Barańczak, Jan Kasprowicz, wybór Helen Exley, Częstochowa 2001, s. 25.
 • Źródło: William Shakespeare, Jak wam się podoba V 2, [w:] tegoż, Szekspir o miłości, tłum. Leon Ulrich, Stanisław Barańczak, Jan Kasprowicz, wybór Helen Exley, Częstochowa 2001, s. 40.
 • Źródło: William Shakespeare, Wieczór Trzech Króli I 1, [w:] tegoż, Szekspir o miłości, tłum. Leon Ulrich, Stanisław Barańczak, Jan Kasprowicz, wybór Helen Exley, Częstochowa 2001, s. 49.
 • Źródło: William Shakespeare, Stracone zachody miłości IV 3, [w:] tegoż, Szekspir o miłości, tłum. Leon Ulrich, Stanisław Barańczak, Jan Kasprowicz, wybór Helen Exley, Częstochowa 2001, s. 62.
 • Źródło: William Shakespeare, Jak wam się podoba III 5, [w:] tegoż, Szekspir o miłości, tłum. Leon Ulrich, Stanisław Barańczak, Jan Kasprowicz, wybór Helen Exley, Częstochowa 2001, s. 84.
 • Źródło: William Shakespeare, Wenus i Adonis CXXXIV, [w:] tegoż, Szekspir o miłości, tłum. Leon Ulrich, Stanisław Barańczak, Jan Kasprowicz, wybór Helen Exley, Częstochowa 2001, s. 71.
 • Źródło: William Shakespeare, Sonet 147, [w:] tegoż, Sonety, tłum. Stanisław Barańczak, Kraków 2003, s. 175.
 • Źródło: William Shakespeare, Sonet 148, [w:] tegoż, Sonety, tłum. Stanisław Barańczak, Kraków 2003, s. 175.