Minerały i skały budujące wnętrze Ziemi

W trakcie zajęć uczeń poznaje minerały i skały budujące wnętrze Ziemi. Nauczyciel definiuje pojęcia: minerał i skała. Przedstawia ogólny podział skał oraz charakteryzuje poszczególne minerały i skały.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida