Mistrzowie rzeźbiarskiego dłuta

Materiał składa się z sekcji: „Już wiesz” „Twórcy renesansu”, „Michał Anioł – jeden z największych twórców epoki renesansu”, „Pieta Michała Anioła”, „Opis rzeźby Michała Anioła Pieta”, „O innych rzeźbach”, „Pieta w XVI‑wiecznym dziele biograficznym autorstwa Giorgia Vasariego”, „Michał Anioł – bohater powieści Irvinga Stone’a”, „Michał Anioł – poeta”, „Inne piety”, „Stary Michał Anioł i Pieta Rondanini Jacka Kaczmarskiego”, „Zadaniowo”, „Słowa‑klucze”.

Materiał zawiera 14 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 21 ćwiczeń, w tym 10 interaktywnych, 8 poleceń.

Bibliografia:

  • Źródło: Jacek Kaczmarski, Stary Michał Anioł i Pieta Rondanini, [w:] tegoż, Ale źródło wciąż bije..., Warszawa 2002, s. 408–409.
  • Źródło: Michał Anioł Buonarroti, Nic mistrz najlepszy pomyśleć nie zdoła..., [w:] Irving Stone, Udręka i ekstaza, tłum. Jadwiga Szpakowska, Warszawa 1990, s. 5.
  • Źródło: Irving Stone, Udręka i ekstaza, tłum. Jadwiga Szpakowska, Warszawa 1990, s. 391–394.
  • Źródło: Giorgio Vasari, Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów, tłum. Karol Estreicher, Warszawa 1980, s. 451–452.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida