Mit o Pigmalionie i Galatei w starożytności i w kulturze epok późniejszych