Strona główna Mity nieustannie obecne. Dionizos i Apollo
Powrót

Mity nieustannie obecne. Dionizos i Apollo

Zasób zawiera obraz Martena van Heemskercka "Triumfalny orszak Bachusa" oraz informacje o emocjach zawartych w mitach, o ładzie rozumu i dzikości instynktów, których upostaciowieniem są dwaj przyrodni bracia – Dionizos oraz Apollo. Zawarto też polecenie przypomnienia informacji na temat odmian tematycznych i funkcji mitów.

Zasób zawiera: tekst o pochodzeniu Dionizosa i Apollina; fragment "Mitologii dla dorosłych. Bogowie, herosi, ludzie" Stanisława Stabryły (o Menadach w orszaku Dionizosa) wraz z ćwiczeniami interaktywnymi sprawdzającymi rozumienie tekstu; fragment "Mitów greckich" Roberta Gravesa (o Dionizosie) i polecenia otwarte dotyczące tekstu; fragment książki "Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian" Jana Parandowskiego; rzeźbę "Bakchus", wyobrażenie Dionizosa na greckiej wazie, fragment fresku "Triumf Dionizosa".

Zasób zawiera: fragment "Mitów greckich" Roberta Gravesa (dotyczący Apollina); ćwiczenie interaktywne, polecenia otwarte sprawdzające rozumienie tekstu; fragment "Mitologii Greków i Rzymian" Zygmunta Kubiaka (o świątyni Apollina w Delfach); ćwiczenia otwarte sprawdzające rozumienie tekstu; informacje o kalokagathos; fragmenty "Mitów greckich" Roberta Gravesa dotyczące Apollina jako opiekuna sztuk, praktyk kapłanów orfickich; polecenia sprawdzające rozumienie tekstu; kopię rzeźby z II w. n.e. przedstawiającej Apolla; współczesną fotografię Świątyni Ateny w Delfach.

Materiał dotyczy postawy apollińskiej i dionizyjskiej (na podstawie fragmentu "Narodzin tragedii" Fryderyka Nietzschego). Zasób zawiera także: obraz "Apollo i dziewięć muz" (Gustave Moreau) i obraz "Bachus" (Peter Paul Rubens) wraz z poleceniem przedstawienia zasadniczych różnic w obrazowaniu obu bogów; fragment książki "Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian" Jana Parandowskiego; fragment książki "Mitologia dla dorosłych. Bogowie, herosi, ludzie" Stanisława Stabryły; ćwiczenie interaktywne polegające na dopasowaniu tekstu do ilustracji; zestaw poleceń otwartych związanych z rozumieniem i interpretacja tekstu S. Stabryły.

Zasób zawiera: obraz Giulio Carpioni "Apollo i Marsjasz" oraz obraz Filippo Lauri "Apollo i Marsjasz" wraz z poleceniem odczytania i nazwania uczuć przedstawionych postaci; tekst wiersza Zbigniewa Herberta "Apollo i Marsjasz" z zestawem poleceń dotyczących interpretacji tekstu.

Zasób zawiera antologie tekstów poetyckich dotyczących Apollina i Dionizosa (Oda I, 31 (Quid dedicatum poscit Apollinem) Horacego; Zbigniew Herbert Do "Apollina"; Kazimierz Wierzyński "Manifest szalony"; Julian Tuwim "Venus"). Każdy wiersz opatrzony jest poleceniem otwartym (sformułowanie argumentów, napisanie notatki na wskazany temat).

Zasób zawiera: polecenie napisania dialogu - rady Apollina i Dionizosa na temat tego, jak powinno się żyć; polecenie napisania rysopisu Apollina i Dionizosa (150 znaków) - z możliwością uzupełnienia rysunkiem (ćwiczenie interaktywne); polecenie interaktywne słowa klucze.

Bibliografia:

 • Źródło: Zygmunt Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1997, s. 206–215.
 • Źródło: Jan Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Londyn 1992, s. 122.
 • Źródło: Horacy, Oda I, 31 (Quid dedicatum poscit Apollinem), [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. Jerzy Krókowski, tłum. Lucjan Siemieński, Wrocław 1971, s. 47–48.
 • Źródło: Zbigniew Herbert, Do Apollina, [w:] tegoż, Wiersze wybrane, oprac. Ryszard Krynicki, Kraków 2005, s. 12–13.
 • Źródło: Julian Tuwim, Venus, [w:] tegoż, Poezje wybrane, Warszawa 1977, s. 184–185.
 • Źródło: Mały słownik kultury antycznej. Grecja, Rzym, red. Lidia Wnniczuk, Warszawa 1968, s. 87.
 • Źródło: Robert Graves, Mity greckie, tłum. Henryk Krzeczkowski, Kraków 2011, s. 43.
 • Źródło: Zbigniew Herbert, Apollo i Marsjasz, [w:] tegoż, Wiersze wybrane, oprac. Ryszard Krynicki, wybór Ryszard Krynicki, Kraków 2004, s. 110–111.
 • Źródło: Stanisław Stabryła, Mitologia dla dorosłych. Bogowie, herosi, ludzie, Warszawa - Kraków 1995, s. 237–238.
 • Źródło: Kazimierz Wierzyński, Manifest szalony, [w:] tegoż, Poezja i proza, wybór Michał Sprusiński, Kraków 1981, s. 46–47.
 • Źródło: Tadeusz Gadacz, Friedrich Nietzsche, [w:] tegoż, Historia filozofii XX wieku. Nurty. Pragmatyzm. Filozofia życia , t. 1, Kraków 2009, s. 88.
 • Źródło: Jan Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Londyn 1992, s. 123.
 • Źródło: Józef Maria Ruszar, Apollo i Dionizos. Źródła mądrości poezji i filozofii, [w:] Między nami a światłem, red. Grażyna Halkiewicz-Sojak, Józef Maria Ruszar, Radosław Sioma, Toruń-Kraków 2012, s. 162.