Młody człowiek świadomym odbiorcą mediów

Materiał zawiera trzy teksty źródłowe, na podstawie których należy wykonać ćwiczenie w parach, składające się z dwóch poleceń. Teksty źródłowe dotyczą przekazów medialnych na temat wydarzeń politycznych. Celem ćwiczenia jest ustalenie zamieszczonych w nim faktów i komentarzy oraz zastanowienie się czemu służą oceny i komentarze zamieszczane w tekstach. publicystycznych.

Materiał zawiera fotografię przedstawiającą reżyserka telewizji w Kanadzie oraz cele sformułowane w języku ucznia związane z potrzebami człowieka, podstawowymi prawami i wolnościami człowieka, wartościami i zasadami państwa demokratycznego, środkami masowej komunikacji, metodami oddziaływania mediów na społeczeństwo, odróżnianiem informacji od komentarzy.

Materiał zawiera informacje na temat komunikacji społecznej oraz ćwiczenie do wykonania w kilkuosobowych grupach. Ćwiczenia polega na wypisaniu środków masowej komunikacji, z których korzystają uczniowie oraz ustaleniu, z których nie korzystali ich dziadkowie.

W materiale zamieszczono ilustracje przedstawiające wynalazki związane z rozwojem technik przekazywania informacji takie jak czcionka drukarska, radio, telewizor, przeglądarka internetowa oraz film przedstawiający dawne oblicza komunikacji. Pod każda ilustracją zmieszczono informacje w jaki sposób doszło do ich wynalezienia i upowszechnienia. Materiał zawiera także ćwiczenie, które dotyczy wpływu mediów na życie człowieka. Materiał do wykorzystania także na lekcjach historii.

Materiał zawiera informacje na temat funkcji mediów, definicję opinii publicznej oraz opis roli mediów jako czwartej władzy.

Materiał zawiera artykuł 54.1 Konstytucji RP wraz z dwoma poleceniami. Pierwsze polecenie polega na przygotowaniu konferencji prasowej, w której wezmą udział członkowie rady samorządu uczniowskiego. Drugie polecenie polega na przeprowadzeniu w klasie spotkanie z członkami rady samorządu uczniowskiego oraz przygotowaniu notatki do gazetki szkolnej informującej o jego przebiegu.

Materiał zawiera opis skuteczności oddziaływań mediów związanej z umiejętnym stosowaniem metod perswazji i manipulacji oraz dwa ćwiczenia. Pierwsze ćwiczenie polega na zastanowieniu się, które z mediów umożliwiają aktywny udział uczniów w tworzeniu i odbiorze informacji oraz stworzeniu plakatu promującego ulubioną stację, portal lub czasopismo. Drugie ćwiczenie polega na analizie plakatu politycznego i odszukaniu zastosowanych w nich pozytywnych i negatywnych komunikatów. W materiale została także zamieszczona ilustracja przedstawiająca media sterujące ludźmi jak marionetkami.

Materiał zawiera informacje podsumowujące rolę mediów we współczesnym świecie, polecenie do wykonania w grupie i dwa ćwiczenia interaktywne. Pierwsze ćwiczenie polega na rozpoznaniu w przedstawionym tekście ocen a drugie na zaznaczeniu pojęcia, które określa przekonanie odbiorcy do przyjęcia pewnych treści za pomocą rzeczowych, obiektywnych i logicznych argumentów.

Bibliografia:

  • Źródło: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/inauguracja-prezydentury-andrzeja-dudy,566644.html).
  • Źródło: http://www.polskieradio.pl/8/4251/Artykul/1443376,Gniezno-w-1000-r-Otton-III-jak-prezydent-USA [dostęp 5.06.2020 r.].
  • Źródło: http://swiat.newsweek.pl/francois-hollande-francja-niskie-notowania-prezydenta-newsweek-pl,artykuly,283484,1.html [dostęp 5.06.2020 r.].
  • Źródło: [w:] Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida