Mnożenie ułamków zwykłych

Materiał zawiera:
- animacje wprowadzającą sposób obliczania ułamka danej liczby w kontekście realistycznym,
- dwa ćwiczenia interaktywne na obliczanie ułamka danej liczby,
- opis z ilustracją przedstawiający sposób obliczania ułamka danej liczby oraz odpowiednią regułą.

Materiał zawiera:
- animację osadzoną w kontekście realistycznym, pokazującą sposób mnożenia ułamków zwykłych,
- zdjęcie - przykład mnożenia ułamków zwykłych.

Materiał zawiera:
- ćwiczenia interaktywne na mnożenie liczb mieszanych,
- regułę mnożenia liczb mieszanych, opatrzoną ilustracją.

Materiał zawiera dwa ćwiczenia interaktywne na mnożenie ułamków zwykłych.

Materiał zawiera:
- przykład obliczania kwadratów i sześcianów liczb naturalnych,
- ćwiczenia interaktywne na obliczanie kwadratów i sześcianów ułamków zwykłych.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida