Modlę się o twojego nieśmiertelność ciała – Leśmianowska wizja miłości.

Lekcja ma na celu przeprowadzenie analizy wiersza "W malinowym chruśniaku" Bolesława Leśmiana. Uczniowie zapoznają się z motywem miłości obecnym w tym wierszu.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida