Mój robot

Uczniowie opisują robota. Omawiają budowę i zastosowanie komputera w życiu człowieka. Tworzą przymiotniki od rzeczowników. Piszą ze słuchu wyrazy z "ż" i "rz". Malują farbami fantastycznego robota. Rozwiązują złożone zadania z treścią.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.