Moje inicjały w płaskorzeźbie

Omówienie technik plastycznych oraz narzędzi i podłoży właściwych dla danych technik. Prezentacja dzieł wykonanych różnymi technikami plastycznymi. Zestaw zawiera schemat - mapa myśli na temat rodzajów technik plastycznych oraz prezentację multimedialną – pokaz przykładowych dzieł wykonanych w różnych technikach plastycznych.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida