Moje miejsce na Ziemi

Moje miejsce na Ziemi. W zasobie zamieszczono pytania związane z miejscem zamieszkania ucznia i sytuowania tego miejsca na mapie Polski. 

„Mała ojczyzna” – w zasobie znajduje się informacja związana z wyjaśnieniem pojęcia „mała ojczyzna”, ponadto zasób zawiera plan miasta oraz ćwiczenie.

Moje państwo Polska. W zasobie przedstawiono na mapie regiony Polski. Treść zasobu możliwy do wykorzystania w przedmiocie geografia.

Polska dawniej i dziś. Zawartość zasobu odpowiada treściom dodatkowym podstawy. Umożliwia prowadzenie ćwiczeń z wykorzystaniem mapy. Możliwość korelacji z przedmiotem przyroda.

Symbole państwa polskiego. W zasobie znajduje się tekst Mazurka Dąbrowskiego, grafika godła, polecenia oraz interaktywne ćwiczenie. W zasobie znajdują się informacje, które można wykorzystać w przedmiotach:
j. polski, muzyka, plastyka. 

Święta państwowe. W tekście wymienione są nazwy świąt państwowych. W zasobie znajdują się informacje, które można wykorzystać w przedmiotach: j. polski, muzyka, plastyka.

W zasobie porównanie map Polski za panowania Mieszka I i mapy współczesnej oraz ćwiczenie odnoszące się do głównych regionów Polski.

Zasób składa się z dwóch map, jedna przedstawia regiony Polski, druga mniejszości narodowe w Polsce. Do map dołączone jest ćwiczenie polegające na przyporządkowaniu mniejszości narodowych do regionów Polski. Ćwiczenie na niskim poziomie poznawczym. Mapa do ćwiczenia przydatna do realizacji PP w klasie 8 SP na lekcjach WOS.

Bibliografia:

  • Źródło: Józef Wybicki, Mazurek Dąbrowskiego, 1797.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida