Monarchia parlamentarna

Materiał składa się z sekcji: 

"Tradycja parlamentarna a autorytet władcy (Elżbieta I)", "Dylematy nowej dynastii – próby umniejszenia roli parlamentu", "Tak być dalej nie może – bunt", "Republika monarchiczna czy monarchia republikańska", "Wielki powrót monarchii", "Sławetna rewolucja – w kierunku parlamentaryzmu", "W stronę monarchii parlamentarnej", "Specyfika społecznej struktury – stany na poły „otwarte”", "Owce „pożerają Starą Anglię” (grodzenia)".

Materiał zawiera:

25 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 11 poleceń.

Bibliografia:

  • Źródło: Habeas Corpus Act.
  • Źródło: Pomniki praw człowieka w historii, red. H. Wajs, R. Witkowski, 2008, s. 143.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida