Moralne i niemoralne strategie walki. Konrad Wallenrod Adama Mickiewicza

Zasób składa się z 7 ilustracji, 21 ćwiczeń, w tym
2 interaktywnych.

Bibliografia:

  • Źródło: Stefan Chwin, Wstęp, [w:] Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod. Powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich, Wrocław-Kraków 1998.
  • Źródło: Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod. Powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich, [w:] tegoż, Wiersze i powieści poetyckie, Warszawa 1998.
  • Źródło: George Byron, Giaur, tłum. Adam Mickiewicz, Kraków 1984.