Motyw vanitas w poezji barokowej

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Mikołaj Sęp-Szarzyński, Sonet II: Na one słowa Jopowe: Homo natus de muliere, brevi vivens tempore etc., [w:] tegoż, Antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku. Od Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego do Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, oprac. K. Mrowcewicz, Warszawa 1993, s. 50.
 • Źródło: Blaise Pascal, Myśli, tłum. T. Żeleński (Boy), Warszawa 1989, s. 167–170.
 • Źródło: Szymon Zimorowic, Roksolanki, oprac. L. Ślękowa, Wrocław 1983, s. 131–132.
 • Źródło: Wacław Potocki, Papieżowi, [w:] tegoż, Dzieła, t. 1, oprac. L. Kukulski, s. 433.
 • Źródło: Wacław Potocki, Cesarzowi, [w:] tegoż, Dzieła, t. 1, oprac. L. Kukulski, s. 433.
 • Źródło: Wacław Potocki, Żebrakowi, [w:] tegoż, Dzieła, t. 1, oprac. L. Kukulski, s. 443.
 • Źródło: Mikołaj Sęp Szarzyński, Pieśń IX. Iż próżne człowiecze staranie bez Bożej pomocy, [w:] tegoż, I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku, oprac. J. Sokołowska, Warszawa 1991, s. 65.
 • Źródło: Jan Andrzej Morsztyn, Pokuta w kwartanie, [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. W. Weintraub, Wrocław 1988, s. 180–181.
 • Źródło: François Villon, Wielki Testament , tłum. T. Żeleński (Boy), Warszawa 1882, s. 41–42.
 • Źródło: Hieronim Morsztyn, Vanitas vanitatum et omnia vanitas, [w:] tegoż, Światowa rozkosz..., Warszawa 1995, s. 41–42.
 • Źródło: Daniel Naborowski, Cnota grunt wszytkiemu, [w:] I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku, oprac. J. Sokołowska, Warszawa 1991, s. 135.
 • Źródło: Mikołaj Sęp Szarzyński, Pieśń IX. Iż próżne człowiecze staranie bez Bożej pomocy, [w:] tegoż, I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku, oprac. J. Sokołowska, Warszawa 1991, s. 65.