Mówimy to samo inaczej

Pakiet składa się ze scenariusza zajęć i filmu. W trakcie zajęć uczniowie utrwalają pojęcia archaizacja i archaizm orazdoskonalą umiejętność określania funkcji tego typu słownictwa w tekście. Film to krótki wykład dr. Bogusława Bednarka na temat archaizacji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.