Muzyka jako forma wyrażania buntu młodego pokolenia

Lekcja porusza zagadnienie znaczenia muzyki jako formy buntu młodzieży przeciwko światu dorosłych i przeciw konwenansom (na podstawie fragmentu powieści A. Libery "Madame").

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida