Myśl Immanuela Kanta: część 7. Imperatyw kategoryczny

Tekst: Tomasz Mazur i zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • de Waal Frans, Bonobo i ateista, Kraków 2014.
  • Kant Immanuel, Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg.