Myśl reformatorska w twórczości I. Krasickiego

Uczniowie utrwalają informacje biograficzne poety – Ignacego Krasickiego. Poznają ruch zwany reformacją. Poznanają: "Hymn do miłości ojczyzny", satyry "Do króla", "Pijaństwo", "Świat zepsuty", bajki "Malarze", "Wół minister", "Szczur i kot". Uczniowie poznją na ich podstawie reformatorskie przesłania poety. W podsumowującej części lekcji uczniowie starają się odnieść problematykę poznanych utworów do problemów współczesnej Polski. Poruszuona na koniec zajęć dyskusja służy powtórzeniu znajomości twórczości Ignacego Krasickiego, także tej z wcześniejszych zajęć.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida