„Na początku było Słowo...”

Materiał składa się z sekcji: „Biblijny opis stworzenia świata i człowieka”, „Zadania”, „Kosmogonia biblijna”, „Różne wersje stworzenia świata”, „Zadaniowo”.

Materiał zawiera 8 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 1 film, 28 ćwiczeń, w tym 17 interaktywnych.

Bibliografia:

  • Źródło: Osiem dni stworzenia, [w:] Konstanty Ildefons Gałczyński, Teatrzyk Zielona Gęś, Warszawa 2009, s. 111.
  • Źródło: Świat stworzony przez Boga. Księga Rodzaju, [w:] Biblia Tysiąclecia, Poznań 1983, s. 11–12.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida