Na rowerze i na wrotkach coś dobrego Cię dziś spotka

Scenariusz i zestaw materiałów multimedialnych do lekcji WF na której uczeń pozna podstawowe znaki drogowe i zasady ruchu drogowego dla pieszych i rowerzystów oraz jak należy ubrać się do jazdy na wrotkach i na rowerze.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.