Na tropie nazistów. Procesy zbrodniarzy wojennych

Autor: Dorota Wiśniewska

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Źródło: Zeznanie Seweryny Szmaglewskiej (ur. 1916, literatka) w ramach pierwszego procesu oświęcimskiego, 9 grudnia 1947, tekst dostępny online: zapisyterroru.pl.
  • Źródło: Zeznanie Ludwika Słodczyka (ur. 1907, pracownik umysłowy) w ramach pierwszego procesu oświęcimskiego, 14 sierpnia 1947, tekst dostępny online: zapisyterroru.pl.
  • Źródło: Zeznanie Izraela Mandelbauma, 26 października 1945, tekst dostępny online: zapisyterroru.pl.
  • Źródło: Helen Miller Bailey, Abraham P. Nasatir, Dzieje Ameryki Łacińskiej, tłum. K. Szerer, Warszawa 1965, s. 192.
  • Źródło: Bronisław Nowak, Afryka w gospodarce światowej XVI–XVII wieku, [w:] Europa i świat w początkach epoki nowożytnej, t. 1, red. A. Mączak, Warszawa 1991, s. 321.
  • Źródło: Relacja posła Kaspra Contariniego o ziemiach podbitych w Ameryce przekazana senatorom weneckim 16 XI 1525 r., [w:] Wiek XVI–XVIII w źródłach, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1999, s. 50–51.
  • Źródło: Helen Miller Bailey, Abraham P. Nasatir, Dzieje Ameryki Łacińskiej, tłum. K. Szerer, Warszawa 1965, s. 193.
  • Źródło: Fragment relacji z czwartej wyprawy do Wirginii w roku 1587., [w:] Hakluyt R., Wyprawy morskie, podróże i odkrycia Anglików, tłum. M. Adamczyk-Garbowska, wybór H. Zins, Gdańsk 1988, s. 280.
  • Cytat za: Karol Małcużyński, Oskarżeni nie przyznają się do winy, Warszawa 1971, s. 181.