Nad Morzem Śródziemnym

Materiał składa się z sekcji: "1. Krajobraz śródziemnomorski", "2. Turystyka w basenie Morza Śródziemnego", "Podsumowanie", "Zadania". W materiale opisano warunki klimatyczne strefy śródziemnomorskiej;wyjaśniono, dlaczego kraje śródziemnomorskie są uważane przez ludzi za atrakcyjne miejsce zamieszkania oraz opisano wybrane cywilizacje, które powstały w basenie Morza Śródziemnego.

Materiał zawiera 11 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 5 ćwiczeń interaktywnych z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi.Zastosowano zadania wielokrotnego wyboru oraz zadania typu prawda - fałsz.

Aktualizacja tekstu: Zyta Sendecka
Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida