Nadawca i adresat tekstu

Szkoła ponadpodstawowa
Język polski
Udostępnij

Pakiet skłąda się ze scenariusza 45-minutowych zajęć i filmu. Podczas zajęć uczniowie poznają różne konwencje literackie, ukierunkowane na relacje nadawczo-odbiorcze, oraz analizują teksty kultury pod względem relacji nadawca-odbiorca. W filmie dr Urszula Glensk, literaturoznawca i krytyk literacki, tłumaczy dlaczego twórcy stosują różne typy narracji oraz w jaki sposób decydują, kim jest nadawca i odbiorca w ich utworze.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida