Najważniejsze wydarzenia w dziejach geologicznych Europy i Polski

Scenariusz dotyczy zajęć, podczas których są charakteryzowane dzieje Ziemi. Nauczyciel w trakcie zajęć opisuje ery Ziemi. Wymieniane są najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w danej erze.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida